Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

Pengerusi Rancangan

Dr. Rosnidar Binti Ain
Ext. Tel: 2860
rosnidar_ain@usm.my
Dr. Halimah Binti Mohamed Ali
Ext. Tel: 2704
halimah@usm.my

Dr. Mohamad Luthfi Bin Abdul Rahman
Ext. Tel: 6044
luthfi@usm.my

Dr. Wan Hasmah Binti Wan Teh
Ext. Tel: 2861
hasmahwt@usm.my

Dr. Saravanan A/l P. Veeramuthu
Ext. Tel: 3335
saravanan@usm.my

Dr. Mohd Shahremy Ikmal Bin Shahbudin
Ext. Tel: 6041
shahremyikmal@usm.my

Dr. Nadiatul Shakinah Binti Abdul Rahman
Ext. Tel: 2858
nadiatulshakinah@usm.my