Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

DEKAN

PROFESOR MADYA DR. JASNI BIN SULONG

TIMBALAN DEKAN

AKADEMIK, KERJAYA & ANTARABANGSA

PROFESOR MADYA DR. MUHAMAD HASRUL BIN ZAKARIAH

TIMBALAN DEKAN

PENYELIDIKAN, INOVASI & LIBATSAMA INDUSTRI-KOMUNITI

PROFESOR MADYA DR. ASYIRAH BINTI ABDUL RAHIM

KETUA PENOLONG PENDAFTAR

ENCIK KHAIRUL ASWAD BIN ABD AZIZ

PENOLONG PENDAFTAR KANAN

PUAN BAZILAH BINTI MOHAMAD ZAKI

PENGERUSI RANCANGAN

GEOGRAFI

PROFESOR MADYA DR. ANISAH LEE BINTI ABDULLAH

PENGERUSI RANCANGAN

SEJARAH

DR. AZMI BIN ARIFIN

PENGERUSI RANCANGAN

LINGUISTIK BAHASA MELAYU

DR. NORSOFIAH BINTI ABU BAKAR

PENGERUSI RANCANGAN

PENGAJIAN BAHASA INGGERIS

PROFESOR MADYA DR. MOHAMAD RASHIDI BIN MOHD PAKRI

PENGERUSI RANCANGAN

KESUSASTERAAN

DR. ROSNIDAR BINTI AIN

PENGERUSI RANCANGAN

PENGAJIAN ISLAM

DR. MOHAMMAD AMIR BIN WAN HARUN

PENGERUSI RANCANGAN

FALSAFAH DAN TAMADUN

DR. MOHD SYAHMIR BIN ALIAS

PENGERUSI RANCANGAN

TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI

PROFESOR MADYA DR. IDRIS BIN MANSOR