Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

Dean / Dekan
Associate Professor Dr. Jasni Sulong
Tel. Ext: 3806/6039
jasni@usm.my


Deputy Dean / Timbalan Dekan 
Academic, Career & International / Akademik, Kerjaya & Antarabangsa
Associate Professor Dr. Muhamad Hasrul Zakariah
Tel. Ext: 4349/6033
hasrul74@usm.my

Deputy Dean / Timbalan Dekan
Research, Innovation & Industry-Community NetworkPenyelidikan, Inovasi & Libatsama Industri-Komuniti)
Associate Professor Dr. Asyirah Abdul Rahim
Tel. Ext: 3858/6034
asyirah@usm.my


Principal Assistant Registrar /
Ketua Penolong Pendaftar
Mr. Khairul Aswad Abd Aziz
Tel. Ext: 3374
asaz@usm.my
Senior Assistant Registrar /
Penolong Pendaftar Kanan
Mrs. Bazilah Mohamad Zaki
Tel. Ext: 3850
bazilah@usm.my

Programme Chairman / Pengerusi Rancangan
Geography / Geografi
Associate Professor Dr. Anisah Lee Abdullah
Tel. Ext: 2863
anisah@usm.my
Programme Chairman / Pengerusi Rancangan
History / Sejarah
Dr. Azmi Arifin
Tel. Ext: 2705
azmiarifin@usm.my
Programme Chairman / Pengerusi Rancangan
Malay Linguistics / Linguistik Bahasa Melayu
Dr. Norsofiah Abu Bakar
Tel. Ext: 2873
abnorsofiah@usm.my
Programme Chairman / Pengerusi Rancangan
English Language Studies / Pengajian Bahasa Inggeris
Associate Professor Dr. Mohamad Rashidi Mohd Pakri
Tel. Ext: 3399
rashidi@usm.my

Programme Chairman / Pengerusi Rancangan
Literature / Kesusasteraan
Dr. Rosnidar Ain
Tel. Ext: 2860
rosnidar_ain@usm.my
Programme Chairman / Pengerusi Rancangan
Islamic Studies / Pengajian Islam
Dr. Mohammad Amir Wan Harun
Tel. Ext: 6030
amirwan@usm.my
Programme Chairman / Pengerusi Rancangan
Philosophy and Civilization / Falsafah dan Tamadun
Associate Professor Dr. Muhammad Azizan Sabjan
Tel. Ext: 3869
mazizan@usm.my
Programme Chairman / Pengerusi Rancangan
Translation with Interpreting Studies / Terjemahan dengan Interpretasi
Associate Professor Dr. Idris Mansor
Tel. Ext: 5884
idrismansor@usm.my