Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

Programme Chairman
Dr. Mohammad Amir Bin Wan Harun
Tel. Ext: 6030
amirwan@usm.my

Professor Dr. Noor Shakirah Binti Mat Akhir
Tel. Ext: 2862
shakirah@usm.my

 Associate Profesor Dr. Atikullah Bin Abdullah
Tel. Ext: 3867
atik@usm.my

Associate Professor Dr. Jasni Bin Sulong
Tel. Ext: 3806
jasni@usm.my
Associate Professor Dr. Mohd Nizam Bin Sahad
Tel. Ext: 5171
nizamsahad@usm.my

Associate Professor Dr. Mohd Farid Bin Mohd Sharif
Tel. Ext: 6048
faridusm@usm.my
Associate Professor Dr. Roshimah Binti Shamsudin
Tel. Ext: 2848
roshimah@usm.my

Dr. Umar Muhammad Noor
Tel. Ext: 2869
umarmnoor@usm.my

Dr. Thuraya Binti Ahmad
Tel. Ext: 2866
thuraya@usm.my