Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

Pengerusi Rancangan

Dr. Mohammad Amir Bin Wan Harun
Ext. Tel: 6030
amirwan@usm.my

Profesor

Dr. Noor Shakirah Binti Mat Akhir
Ext. Tel: 2862
shakirah@usm.my

Profesor Madya

Dr. Atikullah Bin Abdullah
Ext. Tel: 3867
atik@usm.my

Profesor Madya

Dr. Jasni Bin Sulong
Ext. Tel: 3806
jasni@usm.my

Profesor Madya

Dr. Mohd Nizam Bin Sahad
Ext. Tel: 5171
nizamsahad@usm.my

Profesor Madya

 Dr. Mohd Farid Bin Mohd Sharif
Ext. Tel: 6048
faridusm@usm.my

Dr. Roshimah Binti Shamsudin
Ext. Tel: 2848
roshimah@usm.my

Dr. Umar Muhammad Noor
Ext. Tel: 2869
umarmnoor@usm.my

Dr. Thuraya Binti Ahmad
Ext. Tel: 2866
thuraya@usm.my