Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Encik Syaiful Azim Bin Abdul Wahab
 phone 04-6532701
mail syaiful_azim@usm.my
Penolong Jurutera
Puan Marzatulshima Binti Mohamad
phone 04-6533855
mail marzatulshima@usm.my
Pembantu Makmal
Encik Mohamed Fauzi Bin Ahmad
phone 04-6532509
mail fauzi@usm.my

Juruteknik Komputer
Encik Ahmad Solihin Bin Salim
 phone 04-6534176
mail ahmadsolihin@usm.my
 
Penolong Pegawai Sains
Encik Mohd Rafizal Bin Ramli
phone 04-6533868
mail rafizalramli@usm.my