Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Encik Syaiful Azim Bin Abdul Wahab
Ext. Tel: 2701
syaiful_azim@usm.myPenolong Jurutera

Puan Marzatulshima Binti Mohamad
Ext. Tel: 3855
marzatulshima@usm.my
Pembantu Makmal

Encik Mohamed Fauzi Bin Ahmad
Ext. Tel: 2509
fauzi@usm.my