Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

Pengerusi Rancangan

Profesor Madya Dr. Idris Bin Mansor
Ext. Tel: 5884
idrismansor@usm.my
Profesor Madya

Dr. Haslina Binti Haroon
Ext. Tel: 2864
haslina@usm.my

Profesor Madya

Dr. Goh Sang Seong
Ext. Tel: 3334
gohss@usm.my

Dr. Leelany Binti Ayob
Ext. Tel: 2849
leelany@usm.my

Dr. Wan Rose Eliza Binti Abdul Rahman
Ext. Tel: 3331
wardah@usm.my

Dr. Anis Shahirah Binti Abdul Sukur
Ext. Tel: 2867
sha_anis@usm.my

Dr. Chow Yean Fun
Ext. Tel: 3336
yeanfun.chow@usm.my

Dr. Atikah Binti Zabir
Ext. Tel: 2857
atikahzabir@usm.my