Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

Pengerusi Rancangan

Profesor Madya Dr. Anisah Lee Binti Abdullah
Ext. Tel: 2863
anisah@usm.my

Profesor

Dato' Gs. Dr. Narimah Binti Samat
Ext. Tel: 3295
narimah@usm.my

Profesor Madya

Dr. Sharifah Rohayah Binti Sheikh
Ext. Tel: 3857
sdawood@usm.my

Profesor Madya

Dr. Asyirah Binti Abdul Rahim
Ext. Tel: 3858
asyirah@usm.my

Profesor Madya

Gs. Dr. Tan Mou Leong
Ext. Tel: 6036
mouleong@usm.my

Dr. Nooriah Binti Yusof
Ext. Tel: 3872
nooriah@usm.my

Dr. Wan Mohd Muhiyuddin Bin Wan Ibrahim
Ext. Tel: 2868
wmmwi@usm.my

Dr. Azimah Binti Abd Rahman
Ext. Tel: 3377
azimahrahman@usm.my

Dr. Mohammad Javad Maghsoodi Tilaki
Ext. Tel: 3854
maghsoodi@usm.my

Gs. Dr. Mohd Amirul Bin Mahamud
Ext. Tel: 6040
mohd.amirul@usm.my

Dr. Mohd Azmeer Bin Abu Bakar
Ext. Tel: 3341
azmeerm@usm.my