Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

Research Mode

 • PhD (Main Campus) Doktor Falsafah (Kampus Induk)
 • MA (Islamic Studies) Sarjana Sastera (Pengajian Islam)
 • MA (Civilization Studies) Sarjana Sastera (Pengajian Tamadun)
 • MA (English Literature) Sarjana Sastera (Kesusasteraan Inggeris)
 • MA (Linguistics) Sarjana Sastera (Linguistik)
 • MA (Philosophy) Sarjana Sastera (Falsafah)
 • MA (Geography) Sarjana Sastera (Geografi)
 • MA (Malay Language Studies) Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Melayu)
 • MA (English Language Studies) Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Inggeris)
 • MA (Literature) Sarjana Sastera (Kesusasteraan)
 • MA (History) Sarjana Sastera (Sejarah)