Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

Events Calendar

Dewan Persidangan - Mesyuarat Majlis PPIK
Thursday 18 May 2023, 08:00am - 05:00pm
Hits : 1192
by ezalina@usm.my

Mesyuarat Majlis PPIK 9.00 pagi di Dewan Persidangan

Location Dewan Persidangan