Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

Events Calendar

@Bilik Mesyuarat 2 - Mesyuarat Bahagian Geografi [Dr Nooriah Y]
Tuesday 06 June 2023, 09:00am - 12:00pm
Hits : 767
by jjulia@usm.my