Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

Events Calendar

Dewan Persidangan - Lawatan SMK Tunku Sulong Jeniang Kedah
Wednesday 24 May 2023, 08:00am - 01:00pm
Hits : 1016
by ezalina@usm.my

Lawatan Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sulong Jeniang Kedah

18/5/2023 - 9.30 pagi - 40 orang pelajar dan 4 orang Guru

Dewan Persidangan

Bahagian Geografi

Bahagian Sejarah

Location Dewan Persidangan