Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

  • NEWS & EVENT
  • TAHNIAH ATAS PELANTIKAN PROFESOR DR. HABIBAH BINTI A. WAHAB SEBAGAI TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

TAHNIAH ATAS PELANTIKAN PROFESOR DR. HABIBAH BINTI A. WAHAB SEBAGAI TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Ucapan Tahniah

  • Hits: 369