Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

  • NEWS & EVENT
  • Program Sarjana Sastera (Kesusasteraan) untuk Mod Campuran. Kemasukan Februari dan September

Program Sarjana Sastera (Kesusasteraan) untuk Mod Campuran. Kemasukan Februari dan September

 Program Sarjana Sastera Kesusasteraan Mod Campuran

Pengambilan Pelajar untuk Program Sarjana Sastera (Kesusasteraan) untuk Mod Campuran. Kemasukan Februari dan September.
Hubungi Dr Rosnidar Ain, (rosnidar_ain@usm.my) Pengerusi Rancangan Bahagian Kesusasteraan atau Pejabat Am, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (PPIK) untuk keterangan lanjut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hits: 510