• Undergraduate-h
  • Minor
  • Philosophy and Civilisation

Pakej Minor Falsafah dan Tamadun

Bahagian Falsafah dan Tamadun menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan.

1. Untuk pelajar dari dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus
A.   Pilih DUA kursus (8 jam kredit) berikut:
HFS 201 4
Pemikiran Islam dan Perubahan Sosial
(Islamic Thought and Social Change)
HFB 202E 4 Western Philosophy and Modern Thought  
HFM 203 4
Pemikiran dan Tamadun Melayu
(Malay Civilization and Thought)
 

B.SEMUA kursus (12 jam kredit) berikut:

HFK 301 4
Kajian Ketamadunan
(Civilizational Studies)
HFI 302E 4 Islamic Philosophy  
HFP 303E 4 Asian Thought: Indian, Chinese, and Japanese  
Jumlah 20  

2. Untuk pelajar dari luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus

A.Wajib ambil kursus (4 jam kredit) berikut:

HFA 101 4
Pengantar Falsafah
(Introduction to Philosophy)
(wajib lulus sekurang-kurangnya gred C)
 

B.Pilih DUA kursus (8 jam kredit) daripada berikut:

HFS 201 4
Pemikiran Islam dan Perubahan Sosial
(Islamic Thought and Social Change)
HFB 202E 4 Western Philosophy and Modern Thought  
HFM 203   4  
Pemikiran dan Tamadun Melayu
(Malay Civilization and Thought)
 

C.Pilih DUA kursus (8 jam kredit) daripada berikut:

HFK 301 4
Kajian Ketamadunan
(Civilizational Studies)
HFI 302E 4 Islamic Philosophy  
HFP 303E 4 Asian Thought: Indian, Chinese, and Japanese  
Jumlah 20