• Undergraduate-h
  • Minor
  • History

Minor Sejarah

Bahagian Sejarah menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit  berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a.    Untuk pelajar DARI dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod

Jam kredit

Kursus

HSM 216

3

Sejarah Politik Malaysia sehingga Awal Abad ke-20

Malaysian Political History to Early 20th Century

HST 225

3

Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara

History of Mainland Southeast Asia

HSM310

3

Sejarah Sosio-ekonomi Malaysia

HSE 352E

3

History of Modern Europe 1789-1945

HSL 433

4

Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Asia

HST 427

4

Isu-isu dalam Sejarah Awal Asia Tenggara

Jumlah

20

 

b.    Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod

Jam kredit

Kursus

HSA 101

4

Pengantar Sejarah

Introduction to History

HSM 216

3

Sejarah Politik Malaysia sehingga Awal Abad ke-20

Malaysian Political History to Early 20th Century

HST 225

3

Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara

History of Mainland Southeast Asia

HSM 310

3

Sejarah Sosio-ekonomi Malaysia

HSE 352E

3

History of Modern Europe 1789-1945

HSL 433

4

Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Asia

Jumlah

20

 

Nota: Pelajar perlu pastikan  bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam bidang Pengajian Bahasa Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.