Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan | School of Humanities

BANGUNAN C20
ARAS BAWAH
BILIK MESYUARAT 1
BILIK MESYUARAT 2
BILIK MESYUARAT 4
PANTRY
DEWAN PERSIDANGAN PPIK
BILIK PENSYARAH KUNJUNGAN
BILIK LAKTASI
SURAU LELAKI
ARAS ATAS
MAKMAL FIZIKAL
BILIK SIMPANAN PETA
BILIK PEMETAAN
STOR ALAT KAJIUKUR
BILIK PEGAWAI PENYELIDIK
MAKMAL KOMPUTER
BANGUNAN C24
ARAS BAWAH
MAKMAL SASTERA & MEDIA
STOR HIROLOGI
BILIK TUTORIAL 1-7
BILIK SUMBER
BILIK PERBINCANGAN PELAJAR
BILIK SEMINAR
MAKMAL BAHASA 2
MAKMAL HIDROLOGI
ARAS DUA
BILIK PEGAWAI PENYELIDIK
MAKMAL GIS
BILIK ARKIB
BILIK GEOINFOMATIK
MAKMAL BAHASA 1
MAKMAL INTERPRETASI
MAKMAL PANDANG DENGAR
STUDIO MINI
ARAS 3
BILIK MESYUARAT 3
PANTRY