Islamic Studies

Mohd. Asri Zainul Abidin, Dato' Dr.
Position:
Associate Professor
Address:
Academic Qualifications
B.A. (Hons) - University of Jordan
M.A. - Universiti Sains Malaysia (USM)
Ph.D. - Universiti Islam Antarabangsa (UIA)

Areas of Specialisation
Hadith, Ilmu Hadith, Fiqh, Usul Al-Fiqh, Tafsir, Ulum Al-Tafsir, Arabic Language, Islamic History
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
2876
Publications:

Major Publications

  1. Muhammad ‘Asri Zain al-‘Abidin (2006). Sabab Wurud al-Hadith: Dawabit wa Ma’ayir. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
  2. Mohd Asri Zainul Abidin (2004) Selangkah Ke Arah Memahami Sunnah. Malaysia: Karya Bestari Sdn Bhd
  3. Mohd Asri Zainul Abidin (2007) Hadith Palsu Kesan Terhadap Imej Islam. Malaysia: Karya Bestari Sdn Bhd.
  4. Mohd Asri Zainul Abidin (2008) Mengemudi Bahtera Perubahan Minda. Malaysia: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
  5. Mohd Asri Zainul Abidin (2009) Bid’ah Hasanah The Misunderstood Term. Malaysia: Jaharbersa.
  6. Mohd Asri Zainul Abidin (2010) Islam in Malaysia: Perceptions and Facts. Malaysia: Matahari Books.
  7. Mohd Asri Zainul Abidin (2010) Bicara Buat Pemimpin dan Rakyat. Malaysia: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
  8. Mohd Asri Zainul Abidin (2012) Penawar Duka Pengubat Sengsara. Malaysia: Karya Bestari Sdn Bhd.
  9. Mohd Asri Zainul Abidin (2012) Travelog Minda Tajdid. Malaysia: PTS Islamika Sdn Bhd.
  10. Mohd Asri Zainul Abidin (2012) Fitnah Terhadap Sahabat Rasulullah: Merungkai Kontraversi Menyingkap Realiti . Malaysia: PTS Islamika Sdn Bhd.