id_juruj_aktivitij_tarikhj_masaj_tempatj_stafj_bertugasj_lain2
15Perbincangan Pelajar bersama Prof. Dato' Seri Md Salleh Yaapar06/01/20173.00BM 2DS Saleh YaaparHassanLaptop & Projektor
14Persidangan APCBEES09/01/20178.30DPProf ChanAzhariLaptop, Projector & PA System
16Mesyuarat Penyelidikan10/01/20179.30DPDekanHassanLaptop, Projector & PA System
17Mesy J/kuasa Dekan13/01/20179.00BM 2DekanKhairiLaptop, Projector
18Lawatan Naib Canselor18/01/20173.00DPDekanHassanLaptop, Projector & PA System
19Mesyuarat Majlis Khas20/01/20179.00DPDekanSarinaLaptop, Projector & PA System
20Mesy Majlis Exam Board24/01/20179.00DPDekanSarinaLaptop, Projector & PA System
21Bicara Santai Penyelidikan PPIK27/01/20173.30BM2DekanEn HassanLaptop
22Bengkel Bhs Inggeris26/05/20178.30DPDr RitaHasanlaptop