• Undergraduate-h
  • Programmes
  • Malay Language Studies

Minor Pengajian Bahasa Malaysia

Bahagian Bahasa Malaysia menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit  berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a.    Untuk pelajar DARI dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod

Jam kredit

Kursus

HMT 211

4

Fonetik Bahasa Melayu

Malay Phonetics

HMT 223

4

Morfologi Bahasa Melayu

Malay Morphology

HMT 311

4

Sintaksis Bahasa Melayu

HMT 315

4

Sosiolinguistik

HMT 415

4

Psikolinguistik

Jumlah

20

 

b.    Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod

Jam kredit

Kursus

 

  1. A.Ambil kursus (4 jam kredit) berikut:

HMA 101

4

Pengantar Pengajian Bahasa Malaysia

Introduction to Bahasa Malaysia Studies

(wajib lulus sekurang-kurangnya dengan gred C)

 

  1. B.Pilih DUA kursus (8 jam kredit) daripada berikut:

HMT 211

4

Fonetik Bahasa Melayu

Malay Phonetics

HMT 223

4

Morfologi Bahasa Melayu

Malay Morphology

HMT 311

4

Sintaksis Bahasa Melayu

HMT 321

4

Semantik Bahasa Malaysia

The Semantics of Malay

  1. C.Pilih DUA kursus (8 jam kredit) daripada berikut:

HMT 313

4

Sejarah Perkembangan Linguistik Bahasa Melayu

HMT 314

4

Pragmatik

HMT 315

4

Sosiolinguistik

HMT 415

4

Psikolinguistik

Jumlah

20

 

Nota: Pelajar perlu pastikan  bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam bidang Pengajian Bahasa Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.