• Undergraduate-h
  • Minor
  • Literature

Minor Kesusasteraan

Bahagian Kesusasteraan menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit  berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a.    Untuk pelajar DARI dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod

Jam kredit

Kursus

HKT 204

3

Kritikan Sastera, Media dan Budaya

Literacy Criticism, Media and Culture

HKN 205

3

Kesusasteraan Tradisional Nusantara

HKN 209

3

Tradisi dan Modeniti dalam Fiksyen Nusantara

Tradition and Modernity in Nusantara Fiction

HKB 207

3

Manusia dan Alam Dalam Karya Pilihan Kesusasteraan Asia

Human and Nature in Selected Works of Asian Leterature

HKB 318

4

Kesusasteraan, Filem dan Media Baru

HKB 319

4

Fiksyen Sains dan Media Baru

Jumlah

20

 

b.    Untuk pelajar DARI LUAR dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod

Jam kredit

Kursus

HKA 101

4

Pengantar Kesusasteraan

Introduction to Literature

(wajib lulus sekurang-kurangnya gred C)

HKT 204

3

Kritikan Sastera, Media dan Budaya

Literacy Criticism, Media and Culture

HKN 205

3

Kesusasteraan Tradisional Nusantara

HKN 209

3

Tradisi dan Modeniti dalam Fiksyen Nusantara

Tradition and Modernity in Nusantara Fiction

HKB 207

3

Manusia dan Alam Dalam Karya Pilihan Kesusasteraan Asia

Human and Nature in Selected Works of Asian Leterature

HKB 318

4

Kesusasteraan, Filem dan Media Baru

Jumlah

20

 

Nota: Pelajar perlu pastikan  bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam bidang Pengajian Bahasa Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.