• Undergraduate-h
  • Minor
  • Literature

Minor Kesusasteraan

Bahagian Falsafah dan Tamadun menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a. Untuk pelajar DARI Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus
A.   Pilih DUA kursus (8 jam kredit) berikut:
HFS 201 4 Pemikiran Islam dan Perubahan Sosial    
HFB 202E 4 Western Philosophy and Modern Thought  
HFM 203 4 Pemikiran dan Tamadun Melayu  

B. SEMUA kursus (12 jam kredit) berikut:

HFK 301 4 Kajian Ketamadunan
HFI 302E 4 Islamic Philosophy  
HFP 303E 4 Asian Thought: Indian, Chinese and Japanese  
Jumlah 20
       

b. Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus

A. Wajib ambil kursus (4 jam kredit) berikut:

HFA 101 4

Pengantar Falsafah

(wajib lulus sekurang-kurangnya gred C)

B. Pilih DUA kursus (8 jam kredit) daripada berikut:

HFS 201 4 Pemikiran Islam dan Perubahan Sosial  
HFB 202E 4 Western Philosophy and Modern Thought    
HFM 203 4 Pemikiran dan Tamadun Melayu

C. Pilih DUA kursus (8 jam kredit) daripada berikut:

HFK 301 4 Kajian Ketamadunan
HFI 302E 4 Islamic Philosophy  
HFP 303E 4 Asian Thought: Indian, Chinese and Japanese  
Jumlah 20

Nota: Pelajar perlu pastikan bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam bidang Pengajian Bahasa Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.