• Undergraduate-h
  • Minor
  • Islamic Studies

Pakej Minor Pengajian Islam

Bahagian Pengajian Islam menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a. Untuk pelajar DARI Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus

A. TIGA kursus (12 jam kredit) berikut:

HIU 123 4 ‘Aqidah Islamiyyah: Konsep dan Penghayatan
HIS 213 4 Sumber dan Prinsip Perundangan Islam
HIU 226 4 Akhlak dan Kerohanian Islam

B. Pilih DUA (8 jam kredit) berikut:

HIS 224 4 Institusi Kekeluargaan Islam
HIS 315 4 Mu‘amalat: Konsep dan Pelaksanaan
HIU 321 4 Al-Quran, Tauhid dan Sains
Jumlah 20

b. Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus

A. TIGA kursus (12 jam kredit) berikut:

HIA 101 4 Pengantar Pengajian Islam
HIU 123 4 ‘Aqidah Islamiyyah: Konsep dan Penghayatan
HIS 213 4 Sumber dan Prinsip Perundangan Islam

B. Pilih DUA kursus (8 jam kredit) berikut:

HIS 224 4 Institusi Kekeluargaan Islam
HIU 226 4 Akhlak dan Kerohanian Islam
HIS 315 4 Mu‘amalat: Konsep dan Pelaksanaan
HIU 321 4 Al-Quran, Tauhid dan Sains
Jumlah 20