• Undergraduate-h
  • Minor
  • Islamic Studies

Pakej Minor Pengajian Islam

Bahagian Pengajian Islam menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit  berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a.    Untuk pelajar DARI Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod

Jam kredit

Kursus

  1. A.TIGA kursus (12 jam kredit) berikut:

HIU 123

4

‘Aqidah Islamiyyah: Konsep dan Penghayatan

The Islamic Creed : Concept and Realisation

HIS 213

4

Sumber dan Prinsip Perundangan Islam

Sources and Principles of Islamic Laws

HIU 226

4

Akhlak dan Kerohanian Islam

Akhlaq and Islamic Spiritual

  1. B.Pilih DUA (8 jam kredit) berikut:

HIS 224

4

Institusi Kekeluargaan Islam

The Islamic Family Institution

HIS 311

4

Zakat dan Wakaf

HIS 315

4

Mu‘amalat: Konsep dan Pelaksanaan

Mu'amalat:Concept and Application

HIU 321

4

Al-Quran, Tauhid dan Sains

Jumlah

20

 

b.    Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod

Jam kredit

Kursus

  1. A.TIGA kursus (12 jam kredit) berikut:

HIA 101

4

Pengantar Pengajian Islam

Introduction to Islamic Studies

HIU 123

4

‘Aqidah Islamiyyah: Konsep dan Penghayatan

The Islamic Creed : Concept and Realisation

HIS 213

4

Sumber dan Prinsip Perundangan Islam

Sources and Principles of Islamic Laws

  1. B.Pilih DUA kursus (8 jam kredit) berikut:

HIS 224

4

Institusi Kekeluargaan Islam

The Islamic Family Institution

HIU 226

4

Akhlak dan Kerohanian Islam

Akhlaq and Islamic Spiritual

HIS 311

4

Zakat dan Wakaf

HIS 315

4

Mu‘amalat: Konsep dan Pelaksanaan

Mu'amalat:Concept and Application

HIU 321

4

Al-Quran, Tauhid dan Sains

Jumlah

20