• Undergraduate-h
  • Minor
  • History

Minor Sejarah

Bahagian Sejarah menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a. Untuk pelajar DARI dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus
HSM 216 3 Sejarah Politik Malaysia sehingga Awal Kurun ke-20
HST 225 3 Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara
HSM 210 3 Sejarah Sosioekonomi Malaysia
HSE 353E 3 History of Modern Europe Since the 18th Century
HSL 333 4 Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Asia
HST 427 4 Isu-isu dalam Sejarah Awal Asia Tenggara
Jumlah 20

b. Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus
HSA 101 4 Pengantar Sejarah
HSM 216 3 Sejarah Politik Malaysia sehingga Awal Kurun ke-20
HST 225 3 Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara
HSM 210 3 Sejarah Sosioekonomi Malaysia
HSE 353E 3 History of Modern Europe Since the 18th Century
HST427 4 Isu-isu dalam Sejarah Awal Asia Tenggara
Jumlah 20

Nota: Pelajar perlu pastikan bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam bidang Pengajian Bahasa Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.