• Undergraduate-h
  • Minor
  • Geography

Minor Geografi

Bahagian Geografi menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit  berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a.    Untuk pelajar DARI dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod

Jam kredit

Kursus

HGT 222

4

Teknik-teknik dalam Geografi

HGF 223

4

Geografi Fizikal

HGM 239

3

Geografi Manusia

 

Pilih TIGA kursus (9 jam kredit) daripada berikut:

HGM 238

3

Ekonomi dan Ruang

HGF 225

3

Proses-proses Alam Sekitar

HGG 251

3

Demografi Ruangan

HGF 227

3

Iklim dan Cuaca

Jumlah

20

 

b.    Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

i.    Pakej Minor Geografi Sastera Gunaan

Kod

Jam kredit

Kursus

  1. A.EMPAT kursus (15 jam kredit) berikut:

HGA 101

4

Pengantar Geografi

(wajib lulus sekurang-kurangnya gred C)

HGT 222

4

Teknik-teknik dalam Geografi

HGF 223

4

Geografi Fizikal

HGM 239

3

Geografi Manusia

 

  1. B.Pilih DUA kursus (6 jam kredit) daripada berikut:

HGM 238

3

Ekonomi dan Ruang

HGF 225

3

Proses-proses Alam Sekitar

HGF 331

3

Geomorfologi

HGW 372E

3

Geography of ASEAN and Asia Pacific

Jumlah

20

 

ii.    Pakej Minor Geografi Sains Gunaan

Kod

Jam kredit

Kursus

  1. A.DUA kursus (8 jam kredit) berikut:

HGA 101

4

Pengantar Geografi

(wajib lulus sekurang-kurangnya gred C)

HGF 223

4

Geografi Fizikal

 

  1. B.Pilih EMPAT kursus (12 jam kredit) daripada berikut:

HGT 321

3

Teknologi Maklumat Geografi

HGF 225

3

Proses-proses Alam Sekitar

HGF 227

3

Iklim dan Cuaca

HGF 429

3

Hidrologi Kawasan Tadahan

HGF 331

3

Geomorfologi

HGF 432

3

Alam Sekitar Lestari

Jumlah

20

 

Nota: Pelajar perlu pastikan  bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam bidang Pengajian Bahasa Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.