• Undergraduate-h
  • Minor
  • Geography

Minor Geografi

Bahagian Geografi menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a. Untuk pelajar DARI dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus
HGT 222 4 Teknik-teknik dalam Geografi
HGF 222 4 Geografi Fizikal
HGM 239 3

Geografi Manusia

Pilih TIGA kursus (9 jam kredit) daripada berikut:
HGM 238 3 Ekonomi dan Ruang
HGF 225 3 Proses-proses Alam Sekitar
HGG 251 3 Demografi Ruangan
HGF 227 3 Iklim dan Cuaca
Jumlah 20

b. Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

i. Pakej Minor Geografi Sastera Gunaan

Kod Jam kredit Kursus

A. EMPAT kursus (15 jam kredit) berikut:

HGA 101 4

Pengantar Geografi

(wajib lulus sekurang-kurangnya gred C)

HGT 222 4 Teknik-teknik dalam Geografi
HGF 222 4 Geografi Fizikal
HGM 239 3

Geografi Manusia

B. Pilih DUA kursus (6 jam kredit) daripada berikut:

HGM 238 3 Ekonomi dan Ruang
HGF 225 3 Proses-proses Alam Sekitar
HGF 331 3 Geomorfologi
HGW 372E 3 Geography of ASEAN and Asia Pacific
Jumlah 20


ii. Pakej Minor Geografi Sains Gunaan

Kod Jam kredit Kursus

A. DUA kursus (8 jam kredit) berikut:

HGA 101 4

Pengantar Geografi

(wajib lulus sekurang-kurangnya gred C)

HGF 222 4

Geografi Fizikal

B. Pilih EMPAT kursus (12 jam kredit) daripada berikut:

HGT 321 3 Teknologi Maklumat Geografi
HGF 225 3 Proses-proses Alam Sekitar
HGF 227 3 Iklim dan Cuaca
HGF 429 3 Hidrologi Kawasan Tadahan
HGF 331 3 Geomorfologi
HGF 432 3 Alam Sekitar Lestari
Jumlah 20

Nota: Pelajar perlu pastikan bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam bidang Pengajian Bahasa Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.