• Undergraduate-h
  • Minor
  • English Language Studies

Minor Pengajian Bahasa Inggeris

Bahagian Bahasa Inggeris menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit  berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a.    Untuk pelajar DARI dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod

Jam kredit

Kursus

HET 211

3

An Introduction to Linguistics

HET 217

3

Children’s Literature

HEK 216

3

Written Business Communication

HET 315

4

Language and Power

HET 325

3

Sociolinguistics

HXE 308

4

English for Specific Purposes

Jumlah

20

 

b.    Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod

Jam kredit

Kursus

HEA 101

4

Introduction to English Language Studies

(wajib lulus sekurang-kurangnya gred C)

HET 211

3

An Introduction to Linguistics

HET 217

3

Children’s Literature

HEK 216

3

Written Business Communication

HET 325

3

Sociolinguistics

HXE 308

4

English for Specific Purposes

Jumlah

20

 

Nota: Pelajar perlu pastikan  bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam bidang Pengajian Bahasa Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.