• Undergraduate-h
  • Minor
  • English Language Studies

Minor Pengajian Bahasa Inggeris

Bahagian Bahasa Inggeris menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a. Untuk pelajar DARI dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus
HET 211 3 An Introduction to Linguistics
HET 217 3 Children’s Literature
HEK 216 3 Written Business Communication
HET 315 4 Language and Power
HET 325 3 Sociolinguistics
HXE 321 4 Contemporary Drama
Jumlah 20

 

b. Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus
HEA 101 4

Introduction to English Language Studies

(wajib lulus sekurang-kurangnya gred C)

HET 211 3 An Introduction to Linguistics
HET 217 3 Children’s Literature
HEK 216 3 Written Business Communication
HET 325 3 Sociolinguistics
HXE 321 4 Contemporary Drama
Jumlah 20

Nota: Pelajar perlu pastikan bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam bidang Pengajian Bahasa Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.