• Research & Network
  • Research Grants
  • FRGS

FRGS 2014

BIL

PENYELIDIK UTAMA

PENYELIDIK BERSAMA

TAJUK

TARIKH MULA

TARIKH TAMAT

JUMLAH (RM)

1

Dr. Asyirah Abdul Rahim

1) Prof. Dr. Wan Ruslan Ismail
2) Dr. Suzyrman Sibly
3) Prof. Madya Dr. Narimah Samat
4) Puan Fera Fizani Ahmad Fizri

Development of Ecosystem Services Model for Socio-Ecological Wellbeing of Selected Cities in the Northern Region of Peninsular Malaysia

1/7/2014

30/06/2016

84,000.00

2

Dr. Jasni Sulong

-

Penetapan Kaedah dalam Rujukan Hukum Syarak yang Seragam di Malaysia: Kajian ke atas Aspek Pindahmilik Harta

1/7/2014

30/06/2016

68,200.00

3

Prof. Dr. Chan Ngai Weng

1) Prof. Madya Dr. Seow Ta Wee

Effects of Floods On Human Society and the Role of Social Capital in Recovery in Malaysia

1/7/2014

30/06/2016

87,000.00

4

Prof. Dr. Sohaimi Abdul Aziz

-

Membina Model Proses Kreatif Bersepadu Penulisan Novel Popular Melayu

1/7/2014

30/06/2016

68,200.00

5

Prof. Madya Dr. Noor Shakirah Mat Akhir

1) Prof. Madya Dr. Salasiah Hanin Hamjah
2) Prof. Madya Dr. Muhammad Azizan Sabjan
3) Prof. Madya Dr. Ahmad Jazimin Jusoh
4) En. Abdul Ghafar Surip

Formulating the Malaysian Islamic Counselling Manual: Redefining and Reviewing the Islamic Counselling Practices in Malaysia

1/7/2014

30/06/2017

68,200.00