• Events
  • Gallery
  • 2013

Gallery 2013

No. Date

Events 2013

1 31/1/2013 Majlis Penyampaian Cenderahati Untuk Dr.Usman & Dr. Hassan
2 16/2/2013 Bengkel Pemurnian Manuskrip Buku Informatif
3 17/2/2013 Taklimat Program Penerbitan Berpakej.
4 18/2/2013 Pendaftaran Kursus Dalam Talian (On Line) Sem. 2 Sidang Akademik 2012/2013.
5 22/2/2013 Majlis Perpisahan Puan Faridah Bharum.
6 25/2/2013 Penerimaan Buku 1 Malaysia.
7 15/3/2013 Ijazah Sarjana Muda Sem.1, Sidang Aka.2012/2013
8 16/3/2013 Jungle Trekking di Tmn.Negara Pulau Pinang(PNP)
9 20/3/2013 Lawatan SMK Badrul Alam Shah,Terengganu.
10 21/3/2013 Lawatan Chiang Mai University, Thailand.
11 26/3/2013 Networking Session On Regional Competitiveness.
12 29/3/2013 Majlis Penghargaan Prof.Morshidi Sirat
13 5/4/2013 Lawatan SMK Sri Kukup, Johor.
14 11/4/2013 Gotong Royong Staf Sokongan
15 19/4/2013 "The Malays" of Makassar and Bima in Eastern Indonesia by Prof. Leornard Y.Andaya.
16 1/5/2013 Hari Keluarga (BBQ)
17 4/6/2013 Bengkel Pattani 'Warisan Pattani Dalam Sastera, Budaya dan Media'.
18 18/6/2013 Bengkel Kerjaya Untuk Pelajar Tahun Akhir
19 29-30/6-2/7 Sustainable Urban Development Course(BJIM)
20 2/7/2013 Potluck Staf Sokongan
21 1/8/2013 Madrasah Tahfiz Al Quranul Karim Baitul Irfan
22 2/8/2013 Bahagian Falsafah dan Tamadun
23 19/8/2013 Taklimat Ijazah Tinggi Mod Campuran
24 22/8/2013 Bengkel Pembentukan Pelajar Lestari
25 27-29/8/2013 The 14th Int. Conf on Translation (PPA14) and FIT 7th Asian Translations' Forum.
26 3/9/2013 Program Bersama Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
27 4-5/9/2013 Bengkel Kolokium Sejarah
28 5/9/2013 Pendaftaran Kursus Dalam Talian (On Line) Pelajar Baru Sidang Akademik 2013/2014
29 18/9/2013 Anugerah Dekan Sem.2, Sidang Akademik 2012/2013
30 26/9/2013 Bengkel Pembentukan Pelajar Lestari
31 28/9/2013 Bengkel Penulisan Skrip(Drama/Filem) dan Apresiasi
32 29/9/2013 Tema Adap-tasi Sastera ke Filem. Antara Tuntutan Komersialisma dan Kesetiaan
33 21/10/2013 Bilik RA/RO, Bilik Sumber, Bilik Perbincangan PPIK
34 26/10/2013 Persidangan Kebangsaan Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar (MATRA) 2013.
35 6/11/2013 Lawatan Universiti Diponegoro, Indonesia.
36 27/11/2013 Seminar Kebangsaan Isu Ketamadunan dan Cabaran Semasa
37 28-29/11/13 Kolokium Ijazah Tinggi Untuk Pelajar Mod Penyelidikan
38 11/12/2013 Persidangan Serantau Sastera Melayu Malaysia-Singapura Dalam Dimensi Pasca '65
39 12/12/2013 Kesusasteraan Bandingan MASTERA XVI 2013, Dr.Azhar Ibrahim Alwee (NUS)
40 20/12/2013 History Seminar. Beyond Wars 2013: History Revisited
41 21-22/12/13 Bengkel Kerohanian & Kemahiran Berkomunikasi B.Inggeris
42 23/12/2013 Syarahan Diaspora Sejarah Kampar Ke Penulisan Novel Odisi Anak Kampar