• Events
  • Gallery
  • 2012

Gallery 2012

No.

Events 2012

Date

1

Jamuan Perpisahan Puan Rohaya Ismail

27/01/2012

2

CGSS 2012-2015 Action Plan Workshop

30/01/2012

3

Wacana Prof. Goran Collste

24/02/2012

4

An Inaugural Postgraduate Research Seminar

25/02/2012

5

Bazar Amal Ilmu Kemanusiaan (BAIK) 2012

28/2-1/3/12

6

Lawatan ke Arkib Negara Malaysia, Komtar

6/3/2012

7

Kolokium Interpretasi & Terjemahan (Kit II)

10/3/2012

8

Anugerah Sijil Dekan Ijazah Semester I Sidang Akademik 2011-2012

23/3/21012

9

Seminar Kebangsaan Mulia Bangsa Tinggi Bahasa

24/3/2012

10

Lawatan SMK Tengku Ampuan Intan, Terengganu

29/3/2012

11

Malaysia Corpus Research Colloquium

5/4/2012

12

Phonetic Workshop

6/4/2012

13

Esri MALAYSIA Arcgis SEMINAR 2012

18/4/2012

14

Pemeriksaan Kesihatan

20/4/2012

15

Bengkel Penulisan & Penerbitan Buku Kanak-kanak & Remaja

28 &29/4/12

16

Hari Graduan Lestari PPIK 2012

8/5/2012

17

Forum Penerbitan Jurnal PPIK

18/5/2012

18

Think Different Humanities Forum

25/5/2012

19

Ceramah Terjemahan oleh Prof.G.Voisset

28/5/2012

 20

Seminar Antarabangsa Perantauan Sumatera, Sem. M'sia, Sabah & Sarawak

6,7,8/6/12

21

Lawatan SMK Bandar Sg.Petani, Kedah

21/6/2012

22

Bengkel Aspirasi Cemerlang - Langkawi

29/6/2012

23

Majlis Penghargaan Pn. Nooraida

30/7/2012

 24

Bengkel Kecemerlangan Akademik

27/8/2012

 25 Bengkel pembentukan Pelajar Lestari  28/8/2012
 26 Bengkel E-Learning 30/8/2012
 27 Majlis Program Siswa Lestari 3/9/2012
 28 Pendaftaran Kursus dalam Talian 5/9/2012
 29 Sambutan Idul Fitri PPIK (Kek & Sos) 14/9/2012
 30 Anugerah Sijil Dekan Semester II SidangAkademik 2011-2012 18/9/2012
 31 Think Different Humanities Forum 21/9/2012
 32 Bengkel Pembentukan Pelajar Lestari 25/9/2012
 33 USM-UGM Biennial History Workshop 27/9/2012
 34 RPG 3rd International Workshop 1/10/2012
 35 Persidangan Kebangsaan Shahnon Ahmad 11/10/2012
 36 Geography Research Seminar Series 12/10/2012
 37 International Conference on Linguistic, Literature & Culture - ICLLIC 7-9/11/2012
 38 Syarahan Pelantikan Profesor Sohaimi & Profesor Wan Ruslan 6/12/2012