header4

Mohd Nizam Sahad, Dr.

Islamic Studies

Select a contact:

Profile

Contact-image

Senior Lecturer

Address:
Academic Qualifications
B.Usul. (Hons) - Universiti Malaya (UM)
M.Usul. Universiti Malaya (UM)
Ph.D. Usul.- Universiti Malaya (UM)

Areas of Specialisation
Aqidah and Islamic Thoughts; Religion and Society

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Extension: 6030

Publications

Publications:

Major Publications

  1. Mohd Nizam Sahad. (2011). Deskripsi adat istiadat sambutan Hari Keputeraan DYMM Raja Perlis. SARI. Vol. 29(1), 37-66.
  2. Mohd Nizam Sahad & Che Zarrina binti Sa'ari. (2011), Sejarah sistem pendidikan Islam di Kuala Lumpur. Journal al-Tamadun. Vol 6. 1-27 from http://umrefjournal.um.edu.my/filebank/articles/2988/01%20Bil%206%20SejarahSistemPendidikanIslamDiKualaLumpur-NizamZarrina.pdf
  3. Mohd Nizam Sahad. (2011). Peranan pendidikan dan pengajian Islam di Universiti Sains Malaysia ke arah melahirkan modal insan holistik. In Shuhairimi Abdullah & Ku Halim Ku Arifin. Transformasi Pembangunan Insan Holistik (pp. 17-33). Perlis: Penerbit UNIMAP.
  4. Mohd Nizam Sahad & Ahmad Badri Abdullah. (2010). Usaha-usaha ke arah penambahbaikan pengurusan dan pentadbiran masjid. In Ahmad Najib Abdullah, et. al. (Eds.). Isu-isu Pengurusan dan Pengimarahan Masjid Di Alaf Baru (pp. 43-60). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
  5. Mohd Nizam bin Sahad (2009). The Concept of Malakah in the Educational System from the Perspective of Ibn Khaldun. In Ahmad Sunawari Long, et. al (Eds.). Issues & Challenges of Contemporary Islam and Muslims (pp. 306-311). Selangor: Department of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies.
  6. Mohd Nizam Sahad & Ahmad Badri Abdullah (2009). Puasa dan Posedur Syariah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. In A. Rhaffor Mahmood, et. al. Meraih Taqwa Melalui Puasa (pp. 315-330). Pulau Pinang: Pusat Islam USM.
  7. Mohd Nizam Sahad. (2005). Islamisasi dan Kristianisasi di kalangan Orang Asli Temuan Broga. AFKAR, 6, 37-54.