• Alumni & SBU
  • Strategic Business Unit

Strategic Business Unit

sbu

Pengenalan / Introduction

Unit Perniagaan Strategi (SBU) Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (PPIK) ialah unit yang membangunkan, mempromosikan dan memasarkan perkhidmatan, latihan dan perundingan yang dapat ditawarkan oleh pakar bidang dari PPIK. Secara tidak langsung, agenda pemindahan ilmu dalam kerangka untuk melestarikan hari esok diharapkan tercapai. Melalui Unit ini juga, jaringan antara pusat pengajian dengan komuniti akan terjalin sekali gus mewujudkan prasarana yang lebih kondusif bagi melahirkan modal insan yang lebih berkualiti dan menepati keperluan pasaran.

The Strategic Business Unit (SBU) of the School of Humanities is a unit dedicated to developing, promoting and marketing the services, training and consultation that the experts at the School of Humanities can offer. The setup of this unit and its activities indirectly support the university's agenda of knowledge transfer within the framework of a sustainable future.  The Unit is also a networking platform for the School of Humanities and the community, and as such, it is an infrastructure that supports the development of human capital as well as the current market need for expert services.

 Perkhidmatan / Services

  • Tawaran Bukan Berpakej : Terjemahan & Penyuntingan (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Arab, Bahasa Sepanyol).
    Non-packeged Offer : Translation & Editing (Malay, English, Chinese, Tamil, Arabic, Spanish).

Bil.

Jenis Terjemahan & Penyuntingan/
Types of Translation & Editing

 1

 Buku/manuskrip / Books/manuscripts

 2

 Dokumen umum / General documents

 3

 Makalah (majalah, jurnal) /Articles (magazines, journals)

 4

 Laporan tahunan / Annual reports

 5

 Iklan / Advertisements

 6

 Brosur / Brochures

 7

 Surat / Letters

 8

 Borang / Forms

 9

 Sijil / Certificates

 10

 Laman sesawang / Websites

 11

 Abstrak / Abstracts

 12

 Tesis / Theses

 

Untuk kadar bayaran dan maklumat lanjut, sila hubungi Dr Goh Sang Seong melalui alamat e-mel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau nombor telefon 04-653 2877.

For payment rates and further information, please contact Dr. Goh Sang Seong via email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., or telephone at 04-653 2877.